Styrelsen

Föreningens styrelse består av

 • Ordförande – Frederik ‘Filibus’ Garvang
 • Vice Ordförande – Brian ‘brian’ Petersen
 • Kassör – Mattias ‘Phreedh’ Frid
 • Sekreterare – Johan ‘z-nexx’ Osvaldsson
 • Ledamot – Johan ‘CD32’ Wahlström

Suppleanter är

 • Robert ‘muffin’ Mustin
 • Björn ‘bearsoft’ Persson

Övrigt ansvar

Utöver styrelseposter har även vissa medlemmar olika ansvarsområden. Dessa listas nedan.

 • Lokalansvarig – Brian ‘brian’ Petersen
 • Sopansvarig – Alla i föreningen
 • Skyddsombud – Stefan ‘shoe’ Nordlander
 • IT-ansvarig – Stefan ‘shoe’ Nordlander
 • Webmaster – Johan ‘z-nexx’ Osvaldsson

Kontakt