Styrelsen

På denna sida presenteras föreningens styrelse. Här publiceras också mötesprotokoll och andra dokument.

Föreningens styrelse består av,

 • Ordförande – Stefan ‘shoe’ Nordlander
 • Vice Ordförande – Frederik ‘Filibus’ Garvang
 • Kassör – Johan ‘z-nexx’ Osvaldsson
 • Sekreterare – Johan ‘CD32’ Wahlström

Ledarmöter är,

 • Fredrik ‘figge’ Sjöholm
 • [VAKANT]

Suppleanter är,

 • Robert ‘muffin’ Mustin
 • Brian ‘brian’ Pedersen

Övrigt ansvar,

Utöver styrelseposter har även vissa medlemmar olika ansvarsområden. Dessa listas nedan.

 • Lokalansvarig – Brian ‘brian’ Pedersen
 • Skyddsombud & IT-ansvarig – Stefan ‘shoe’ Nordlander
 • Webmaster – Johan ‘z-nexx’ Osvaldsson

 

Möten och mötesprotokoll

Ett årsmöte hålls varje år under första kvartalet. Medlemsmöten hålls fyra gånger per år, ungefär kvartalsvis. Ostast i anslutning till något av föreningens större event. Styrelsen har möten efter behov, men minst fyra gånger per år.

Protokollen listas nedan (länkar till Google Drive, listan är under utveckling)

2017

2016

 • Månadsmöte 2016-06-05
 • Månadsmöte 2016-05-08

2015

 • Månadsmöte 2015-10-11
 • Årsmöte 2015-03-01